Actie Voorwaarden...

Als prijs van de te leveren goederen en/of diensten geldt de prijs zoals vermeld in het aanbod van Heunen Juweliers & Opticiens, welke zich daarbij zal baseren op de op dat moment geldende prijslijst van Heunen Juweliers & Opticiens.

Alle prijzen zijn vermeld in euro’s en zijn inclusief de omzetbelasting.

Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld waarna zij, behoudens aanvaarding daarvan door de consument, zullen vervallen. Alle aanbiedingen en prijsopgaven zijn echter te allen tijde vrijblijvend voor Heunen Juweliers & Opticiens.