ADHD...

Wat is ADHD

Als wij geboren worden is ons visuele systeem en een deel van het brein nog niet volledig ontwikkeld. Naar mate wij groeien en lichamelijk verder ontwikkelen, ontwikkeld ons brein zich mee. Bepaalde gedrag of handelingen automatiseren zich waardoor ons brein steeds meerdere processen tegelijk aan kan. Zo weet je om te gaan met alle soorten prikkels en impulsen.
Door een storing van het automatiseringsproces in de hersenen tijdens de lichamelijke groei en de ontwikkeling van ons visuele systeem, hebben we bepaalde processen niet goed aangeleerd. Als gevolg kun je onder andere problemen hebben met concentratie, onrustig gedrag, lees- en leerproblemen, motorisch onhandig zijn, lastig leren fietsen of vaak vallen of stoten. Vaker krijgt iemand de stempel  ADHD of dyslexie.

ADHD kenmerken:

 • Gevoelig voor prikkels van buitenaf
 • Snel afgeleid
 • Concentratiegebrek
 • Impulsief gedrag
 • Rusteloosheid
 • Leermoeilijkheden
 • Beweeglijk
 • Minder voorspelbaar in motoriek en in denken

ADHD behandeling:

Het aanpakken van de problemen van ADHD begint met het beter verwerken van informatie en niet goed geautomatiseerde processen primair aanleren. Hiervoor gebruiken we een wetenschappelijk methode, cognitief trainen. Hiermee zijn in het binnen- en buitenland reeds zichtbare resultaten geboekt.

Dankzij de trainingen leert het cognitieve systeem:

 • Betere verwerking van prikkels, waardoor minder overprikkeld en meer rust in het hoofd
 • Een beter gecontroleerde motorische reactie op een sensorische prikkel
 • Informatie wordt beter verwerkt in de hersenen waardoor de informatieverwerking beter verloopt
 • Verhoging van concentratie
 • Rustiger gedrag doordat prikkels niet meer als storend worden ervaren
 • Beter leren door beter concentratie

Onlangs verscheen er een artikel naar aanleiding van een nieuw onderzoek, waarbij duidelijk wordt dat optometristen een belangrijke rol spelen bij het opsporen van een gediagnosticeerde gedragsstoornis.

“Ouders van kinderen met een vermoeden van aandachtsstoornissen moeten worden aangemoedigd om hun kinderen een uitgebreid oogonderzoek te laten ondergaan” luidt het advies. Klik hier voor het complete (Engelsetalige) artikel.