Multifocale glazen...

MULTIFOCALE GLAZEN

Wanneer je een bril voor zowel veraf als dichtbij nodig hebt, dan zijn multifocale glazen de ideale oplossing. Dit geeft een perfect zicht op alle afstanden, zowel veraf als dichtbij. Bij multifocale glazen is het bovenste gedeelte voor veraf zien, het onderste gedeelte is voor dichtbij zien (bijvoorbeeld lezen). Het gedeelte daartussen zorgt voor een geleidelijke, natuurlijke overgang tussen het veraf- en dichtbij zien. Je hebt daardoor op alle afstanden scherp zicht.

Hieronder het voorbeeld van iemand van 55 jaar:

BASIS
COMFORT
COMFORT+
MAATWERK
b-basis

b-comfort

b-comfortplus

b-maatwerk