Dubbel zien...

Indien men dubbel ziet met één oog, moet er gekeken worden naar de gezondheid van het oog. Liefst met spoed!
Indien men dubbel ziet met twee ogen, moet er gekeken worden naar de samenwerking van de ogen. Wat veroorzaakt dat de ogen niet goed samenwerken? Dit doen we middels een fixatie disparatie onderzoek.