Kinderen die slecht zien...

PROBLEEM

Vaker heb je het niet in de gaten dat een kind slecht ziet. Dit slechte zicht kan gevolgen hebben voor de ontwikkeling van een kind met ontwikkelingsstoornissen als gevolg.

OPLOSSING

Wij kunnen ogen meten en waar nodig een correctie middels kinderbril of kinderlenzen adviseren. Mocht er al een storing zijn in de ontwikkeling dan kunnen we middels training deze verbeteren. Kijk voor meer informatie op onze speciale website over deze trainingen op cognitieftrainen.nl