Optometrie...

Niet alleen goed zicht vinden wij belangrijk, maar ook de gezondheid van je ogen.
De optometrist is vaak het eerste aanspreekpunt bij oogklachten, verminderd zicht of een risico op het ontwikkelen van een oogziekte. Onze optometrist beoordeelt het gezichtsvermogen en de gezondheid van de ogen. Met behulp van de juiste apparatuur meet de optometrist de oogdruk, bekijkt het hoornvlies en bekijkt ook de achterzijde van het oog, het netvlies.
De optometrist kan in een vroeg stadium eventuele afwijkingen of beginnende problemen herkennen. Na het onderzoek hebben we een goed beeld van de toestand van jouw ogen.

De kosten van een basis optometrisch onderzoek bedragen €45,-