Orthoptie...

Orthoptie wil zeggen ‘’recht kijken’’. Een goede samenwerking tussen de ogen is de basis voor een rechte oogstand. Bij een rechte oogstand kunnen beide ogen zich goed ontwikkelen. Als er iets mankeert aan de samenwerking tussen de ogen of aan de oogstand of aan de gezichtsscherpte bij een kind, wordt een orthoptist ingeschakeld. Deze kan onderzoeken of de ogen van het kind goed recht staan, goed bewegen, of de ogen goed samenwerken en of ze goed kunnen zien op afstand.

Met welke klachten kom je bij de Orthoptist

  • Oogmetingen bij kinderen van 0 tot 7 jaar
  • Lui oog
  • Scheelzien
  • Dubbelzien
  • Brilafwijkingen
  • Oogbewegingsstoornissen
  • Hoofdpijn- en/of leesklachten

Doel

De ontwikkeling van het zien vindt plaats in de eerste 6 à 7 levensjaren. De samenwerking tussen de ogen kan echter op alle leeftijden en door verschillende oorzaken verstoord worden. Hierbij is het dus van groot belang dat deze mogelijke oorzaken zo vroeg mogelijk opgespoord worden.

Het Onderzoek

Het onderzoek zal beginnen met een kort vraaggesprek. Het doel hiervan is een algemene screening waarmee we je klacht goed in kaart kunnen brengen. Hierin wordt er onder andere geïnformeerd naar de klacht, algemene gezondheid en medicijnengebruik. Daarna zal er met behulp van verschillende testen gekeken worden naar de samenwerking van de ogen, de oogstand, de oogbewegingen en de gezichtsscherpte.

In de meeste gevallen zal het nodig zijn om beide ogen te druppelen met één of meerdere druppels. Door deze druppel ontspant de inwendige oogspier en kan de werkelijke sterkte van de ogen bepaald worden. Het zicht dichtbij zal door deze druppel voor enkele uren wat wazig worden en doordat de pupil vergroot na het indienen van de druppel zal je wat last kunnen hebben van lichtgevoeligheid. De druppels hebben een inwerkingstijd van 30 minuten.

Kosten

De kosten voor een volledig orthoptisch onderzoek zijn € 55,-

De kosten voor een controle onderzoek zonder druppels zijn € 35,-

Evaluatie

Na het onderzoek zullen de gevonden resultaten besproken worden en zal er eventueel een behandelplan opgesteld kunnen worden. Hoelang het behandelplan duurt is afhankelijk van het probleem en/of de aard van de klacht.

Neem contact met ons op voor een afspraak met onze orthoptist.