Whiplash...

Ten gevolge van een Whiplash kan de oogsamenwerking verstoord zijn.
Dit kan leiden tot diverse klachten, zoals hoofdpijn, lichtgevoeligheid, dubbelzien, duizeligheid en concentratieklachten. Door de klap in de nekwervels zien we dat normale oogreflexen niet optimaal functioneren.
Het snel kunnen wisselen van kijkafstand, lees- en beeldschermwerk en verkeersdeelname kunnen daardoor buitengewoon vermoeiend zijn. Met het oogbalans onderzoek kunnen we bepalen hoe het visuele systeem functioneert en of onze behandeling nodig is. Omdat er vaak meerdere klachten zijn is het belangrijk dat verschillende hulpverleners met elkaar samenwerken. Zo werken wij o.a. samen met chiropractors en revalidatiecentra.

Prismabril en whiplash en klachten na trauma’s

Whiplash wordt als term gebruikt voor een nekletsel waarbij het hoofd een plotselinge beweging naar voren, achteren of zijwaarts heeft gemaakt. Vaak is dit veroorzaakt door een kop-staart botsing, maar ook kan het letsel veroorzaakt zijn door een ongeval bij het sporten of een val.

Behalve nekklachten is er ook een veelheid aan andere klachten, o.a.: vermoeidheid, concentratiestoornissen, cognitieve problemen ( lezen, schrijven, spreken, rekenen), oogklachten, duizeligheid, hoofdpijn.

Het is vaak moeilijk vast te stellen wat precies beschadigd is. Mogelijk is dat ook het ruggenmerg en de hersenen beschadigd zijn. Er is vaak geen aantoonbare hersenbeschadiging, terwijl veel klachten wel daarmee in verband gebracht kunnen worden. Het is mogelijk dat door de plotselinge heftige beweging ook de hersenstam als het ware gelicht wordt, waardoor ook de oogzenuwen die daar verbinding mee hebben, beschadigd zijn.

Ook kunnen bovenstaande klachten optreden na andere trauma’s b.v. hersenschudding

In een uitgebreide oogmeting waarin de oogklachten, hoofdpijn, duizeligheid, cognitieve- en concentratieproblemen betrokken worden, kan vastgesteld worden of een speciale prisma aanpassing kan helpen.

Hoogstwaarschijnlijk bezoekt u als whiplashpatiënt deze pagina omdat uw klachtenbeeld na lange tijd, soms jarenlang, na verschillende onderzoeken en behandelingen niet weggaat, ondanks de welwillendheid en inzet van uw behandelaars.

Zoals u weet is whiplash geen diagnose maar een verzamelnaam voor klachten. Deze kunnen zich soms na langere tijd openbaren vanwege het compenseergedrag van uw lichaam. Raken uw reserves op dan openbaren zich vaak diverse klachten.

Specifieke visuele klachten kunnen ontstaan doordat het hoog ontwikkelende visuele systeem moeite krijgt om de beelden van beide ogen optimaal te fuseren. Bij een geringe motorische visuele afwijking en/of sensorische visuele afwijking zijn de volgende klachten na een ongeval kenmerkend voor whiplashpatiënten:

aanhoudende en in hevigheid variërende hoofdpijn, sterk verminderde concentratie, leesproblemen, toegenomen lichtgevoeligheid, hinder van teveel (felgekleurde) visuele prikkels, last van te snel bewegende beelden, bij vlagen verminderd zijdelings beeld, bij vlagen wazig/ dubbelzien, moeilijk autorijden (in schemer), moeite met focussen tijdens TV kijken, hinder van teveel visuele prikkels in supermarkten, op pleinen en op visite, ’s avonds altijd moe, te snel prikkelbaar, doet regelmatig het liefst de ogen dicht voor meer rust.