Lees leerproblemen...

PROBLEMEN MET LEZEN EN SCHRIJVEN?

Jonge kinderen die niet goed kunnen zien, kunnen dat zelf nog niet vertellen. Ze hebben vaak niet door wat er ‘mis’ is. Hoofdpijn, slordig handschrift, concentratieproblemen, slechte schoolprestaties… Allemaal verschijnselen die erop kunnen duiden dat ze moeite hebben met zien. Visuele oogafwijkingen kunnen bij kinderen gezondheidsproblemen opleveren en de schoolprestaties negatief beïnvloeden. Ook volwassenen kunnen in hun maatschappelijk functioneren hinder ondervinden van visuele disfuncties. Deze kunnen worden veroorzaakt door een onjuiste oogsamenwerking, ook wel fixatiedisparatie (FD) genoemd.

WAT IS DYSLEXIE?

De term dyslexie komt uit het Grieks en Latijn, want dys = niet goed functioneren, lexis = taal of woorden.
Dyslexie, ook wel woordblindheid genoemd, betekent letterlijk dat iemand moeite heeft met taal. Dyslectici hebben moeite met foutloos en vlot leren lezen en spellen.
Er is alleen sprake van dyslexie als er geen andere oorzaken zijn die de leesproblemen kunnen verklaren.

DYSLEXIE OF FIXATIE DISPARATIE?

Een onjuiste oogsamenwerking bij kinderen kan gezondheidsproblemen veroorzaken en de schoolprestaties negatief beïnvloeden. Het komt bijvoorbeeld regelmatig voor dat ten onrechte aan dyslexie wordt gedacht, terwijl het eigenlijk om visuele problemen gaat. De verschijnselen lijken immers erg op elkaar. Kinderen kunnen bijvoorbeeld veel moeite hebben om de ogen soepel een regel te laten volgen, of het kost hun ogen moeite niet dubbel te zien. Zulke kinderen leren onvoldoende vertrouwen op visuele informatie en zijn snel afgeleid. Dat bemoeilijkt het goed ontwikkelen van een visueel woordbeeld aanzienlijk. Zulke visuele problemen zijn in de meeste gevallen goed op te lossen. Bij vermoeden van dyslexie is daarom een functioneel optometrisch onderzoek aan te raden. Vaak kunnen door aangeboden oplossingen lees- en leerproblemen al aanzienlijk verminderd worden.Veel symptomen van FD komen overeen met de symptomen van dyslexie.

FIXATIE DISPARATIE (FD) IS GOED BEHANDELBAAR

Kinderen met FD kunnen al heel goed geholpen zijn met een oefenbril met prismaglazen, in combinatie met oefeningen. Soms is alleen oefenen al voldoende. Je traint daarmee je hersens opnieuw, om een beetje anders te leren kijken. FD is dus, in de meeste gevallen, goed behandelbaar.
Als je écht dyslectisch bent, zul je met veel training daarmee moeten leren omgaan. Helaas is dyslexie niet te behandelen met een bril.